Billedkunstkursus på Syd Langeland

Atelieret er indrettet i avlsbygninger til et lille husmandssted, der ligger i et fredet område, hvor en flok vildheste på ca. 60 lever i et istidslandskab med Langelands karakteristiske hatbakker.

Kurset tilrettelægges som et sammenhængende forløb, hvor der introduceres forskellige bearbejdninger af et indledende skitsearbejde.

Bearbejdningerne omfatter udtryksformerne iagttagelsestegning, maleri med tørfarve, dybtryks-grafik, samt modellering af småfigurer i ler, der brændes i en bålbrænding. Der er mulighed for at samle sig om enkelte udtryksformer eller inddrage dem alle for at afprøve nye muligheder.

Billedmateriale fra kunsten inddrages til inspiration og billeder fra kursusforløbet analyseres ud fra forskellige tilgange for at tydeliggøre billedsproglige virkemidler.

Kursusdagene indeholder et fælles program som beskrevet nedenfor og derudover kan der arbejdes i atelieret døgnet rundt.

Ugeprogram:

Mandag:

Velkomst og program
Intro til iagttagelsestegning
Tur i området med skitsematerialer
Croquis af mennesker og heste
Landskabsskildring
Bearbejdning af skitsemateriale i tørfarvemaleri
Ophæng, analyse, samtale, evaluering


Tirsdag:

Lerudgravning ved kysten Vestre Gulstav
Visuel- og auditiv skildring af natur
Modellering af småskulpturer i ler
Skitsering ud fra skulpturer – inddragelse af skitser og/eller forestilling og fantasi
Bearbejdning af skitser i grafisk plade og dybtryksproces
Ophæng, analyse, samtale, evaluering


Onsdag:

Evt. mulighed for kunstnerbesøg
Fordybelse i maleri, grafik
Færdiggørelse af skulpturer


Torsdag:

Billedarbejde
Beskæring og indramning
Bearbejde sokkel til skulptur
Klargøring til bålbrænding af skulpturer
Bålbrænding af skulpturer og mad over bål


Fredag:

Udgravning af skulpturer på bålpladsen
Efterbehandling af skulpturer: rensning, overfladebearbejdning, montering af sokkel
Organisering af udstilling af ugens udvalgte arbejder
Fernisering
Samtale, analyse, evaluering
Afslutning

Ugeprogrammet kan justeres undervejs efter behov og hændelser, så det bliver optimalt for alle!


Materialer

Materialer til undervisning er inkluderet i kursuspris. Ekstra materialer kan købes. Redskaber til billedprocesserne er til rådighed i atelieret. Deltagere er velkomne til at medbringe egne redskaber.


Dagsprogram

Daglig undervisning kl. 10 – 17: (10 – 12.30, 13.30 – 15.30, 16 – 17 med forbehold for ændringer!)
En eller flere aftener kan inddrages samt ekskursioner mv. og dermed ændre den daglige undervisningstid, hvis det passer deltagerne.


Kursist

Alle med interesse for billedarbejde enten som nybegyndere eller med erfaring kan deltage, idet kurset tilrettelægges, så alle kan arbejde på eget niveau og blive udfordret ud fra egne forudsætninger. Kurset gennemføres med 7-10 deltagere.


Underviser

Peter Holmegaard Andersen er lektor i billedkunst og har undervist i billedkunst i folkeskolen, i læreruddannelsen, på DPU og har holdt kurser i både tekniske-, indholdsmæssige- og didaktiske aspekter af billedfaget. Er nu selverhvervende kunstner.


Tilmelding

Tilmeldingen foregår ved indbetaling af kursusbeløbet på 2700 kr. på konto: 3216 - 0010519268 og brev eller mail med oplysning om deltagernavn, adresse, tlf. og mail til:
Peter Holmegaard Andersen Rådyrvænget 152, 5800 Nyborg Tlf.: 24908628 Mail: pha.atelier@gmail.com
Hvis logi ønskes på Søgårdsvej 16 bedes dette også oplyst - tak


Muligheder for logi

Søgårdsvej 16: (hvor atelieret ligger)
2 dobbeltværelser á 700 kr. hvis én person i hvert. To personer i hvert 400 kr. pr. person (sengetøj og håndklæder medbringes). Telt i haven og brug af husets faciliteter: 200 kr. pr person. Søgårdsvej 16 kan ses på Facebook.

Bagenkop:

Bed and breakfast - Google det!

Broløkke:

Broløkke Bed and breakfast: 900 – 1100 pr. nat
Mere info på www.brolokke.dk/ophold

Shelter Østre Gulstav:

Gratis, reservering af plads Naturstyrelsen: www.udinaturen.dk